Referencje Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A.Ogólnopolskie Biuro Tłumaczeń Referencje Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A.

police

 

 

 

LIST REFERENCYJNY

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. współpracują z Biurem Tłumaczeń VISION JOBS w Oławie w zakresie usług tłumaczenia tekstów od sierpnia 2010 roku. Dotychczas zlecane tłumaczenia, zarówno zwykłe jak i przysięgłe, były głównie tekstami specjalistycznymi o tematyce technicznej, chemicznej, finansowej i prawnej. Wartość zleconych tłumaczeń w 201 0 roku wynosiła łącznie 1 2 000,00 zł.

Nasza dotychczasowa współpraca pozwala nam potwierdzić, iż Biuro Tłumaczeń VISION JOBS jest firmą potrafiącą dostosować się do różnorodnych potrzeb klienta, wykazując w tym dużą elastyczność.

 

 

Zakłady Chemiczne „POLICE” SA

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police Dział Administracji OA

tel. 091 317 33 77 tel/fax 091 317 22 23 KRS 00000 15501, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy i wpłacony 750 000 000 zł, NIP: 851-02-05-573, Regon: 810822270 Zarzqd: Krzysztof Jałosiński, Jacek Głowacki, Janusz Motyliński,Ireneusz Marciniak, Wojciech Naruć

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Referencje Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. , 5.0 out of 5 based on 1 rating

Facebook

Twitter