Giełda wierzytelności - Ogólnopolskie Biuro Tłumaczeń vj2Ogólnopolskie Biuro Tłumaczeń Giełda wierzytelności - Ogólnopolskie Biuro Tłumaczeń vj2

Wierzytelności przeznaczone na sprzedaż

Dłużnik

Miasto

Pozostało do zapłaty

Etap sprawy

Andrew Koening

Wrocław

52,89 zł

Faktura VAT

Arcano Serwis Sp. z o.o.

Poznań

927,20 zł

prawomocny nakaz zapłaty

ELZAG PROTECH Z.
ZAGRAJEK SPÓŁKA JAWNA

Kraków

2 135,28 zł

Faktura VAT

WĘGRZYN MICHAŁ EM-WU
FIRMA HANDLOWA

Krosno

204,96 zł

Faktura VAT

Pitek Grzegorz

Oleśnica

317,82 zł

prawomocny nakaz zapłaty

Optimum Sp z o.o.

Warszawa

2 638,35

prawomocny nakaz zapłaty

Redshoes Advertising Agency

Warszawa

146,40 zł

Faktura VAT

Nowacki Arnold

Warszawa

3 097,35 zł

prawomocny nakaz zapłaty

Agropecuaria Silesia sp. z o.o.

Białków

473,55 zł

Faktura VAT

FHU Tomasz Prokop

Miłków

988,20 zł

Faktura VAT

Jupiter Mierzwa
Zbigniew

Chorzelów

649,04 zł

Faktura VAT

Merc-car Emilia
Markiewicz

Wola Krzysztoporska

52,89 zł

Faktura VAT

Sylwia Zawadzka

Piątnica Poduchowna

184,50 zł

Faktura VAT

F.V.B Sp. Z o.o.

Łapanów

143,91 zł

Faktura VAT

Gol-Mar-Bud usługi remontowo-budowlane”Marcin Goluch

Puławy

239,85 zł

Faktura VAT

Kamil Polak

Mucharz

55,35 zł

Faktura VAT

Eastern Consultants Sp.zo.o.

Warszawa

1 583,01 zł

Faktura VAT

Ramzes Group Sp. z o.o.

Kielce

870,84 zł

Faktury VAT

Dariusz Góralski

Gdynia

612,27 zł

Faktura VAT

A.P. Rud Schody S.C.
Piotr Rudnicki

Warszawa

113,78 zł

Faktura VAT

Eltor SA

Tczew

6 750,24 zł

Faktury VAT

Podstawy prawne funkcjonowania Giełdy Wierzytelności

Podstawy prawne umieszczenia długu na Giełdzie Wierzytelności w celu jego sprzedaży (gdy dłużnikiem jest podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna):

Dz.U.03.50.424 z pózn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Art. 3. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Działanie Giełdy Wierzytelności jest zgodne z przepisami prawa

W szczególności:
– z KC, dopuszczającym zasadę przelewu wierzytelności (art.509 §1 KC.);
– z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 ze zm.);
– z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych –  w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne (Dz.U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
 
– z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 (Dz. U. z 1993 Nr 18, poz. 82).

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Giełda wierzytelności, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Facebook

Twitter